Τρίτη Διεθνής Συνάντηση και Γύρισμα Βίντεο στη Δρέσδη, 21-22 Μαρτίου 2018

 In Μη κατηγοριοποιημένο

Κατά τη διάρκεια της 21ης και 22ης Μαρτίου, έγινε στη Δρέσδη, στη Γερμανία, η 3ο Διεθνής Συνάντηση Συνεργατών για το πρόγραμμα EU- NET του Erasmus+. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συνεργάτες συζήτησαν τις τελευταίες εκδοχές των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Διαθέσιμα στο διαδίκτυο στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Γερμανικά στο www.eu-network.net είναι τα εξής έγγραφα που παρήχθησαν από το πρόγραμμα: 

· Ενημερωτικά Δελτία χωρών
· Ανάλυση ερευνών με πάνω από 100 συμβούλους νέων από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανίαon
· Αναφορά ανάλυσης συγκριτικής έρευνας

Επιπρόσθετα, οι Συνεργάτες έχουν αποφασίσει τα κεντρικά στοιχεία για τη βελτίωση του τελικού e-booklet/ εγχειριδίου του προγράμματος. Το γύρισμα των προωθητικών βίντεο (συνεντεύξεις συμβούλων νέων στις συνεργαζόμενες χώρες) έγινε σε όμορφα αστικά σημεία της γερμανικής πόλης. Τέλος, οι επόμενες προθεσμίες έχουν συζητηθεί μαζί με τα σχέδια για τη βελτίώση της διάχυσης και του τελικού αντίκτυπου του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της 4ης και τελευταίας Διεθνούς συνάντησης στην Αλθίρα (Κοινότητα Βαλένθια, Ισπανία) που θα ακολουθηθεί από το τελικό Συνέδριο του EU-NET στην Ισπανία.

.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search