005-bulgaria

ПРОЕКТЪТ

Open education and innovative practices for the capacity building of Youth Workers in the Digital Era

Дигиталната младежка работа е проактивното използване или адресиране на дигиталните медии и технологии в младежката работа. Дигиталната младежка работа не е метод за младежка работа, тя по-скоро е инструмент, който може да се интегрира във всички ситуации (като например-отворена младежка работа, младежка информация и консултиране, младежки клубове, младежка работа от разстояние и др.). Следната цел е предоставена от Европейската Комисия: „Развиването на дигиталната младежка работа – създаване на експертни групи към Планът за младежта на Европейския съюз 2016-2018“, което допълнително подчертава важността на повишаването на дигиталните компетенции на младежките работници в дигиталната ера.

В тази сфера, проектът ДИГИТАЛЕН МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК „Отворено образование и иновативни практики за повишаването на капацитета на младежките работници в дигиталната ера“, на английски DIGITAL YOUTH WORKER, е създаден като фаза 2 на предишно осъществения проект, част от Стратегически партньорства на Еразъм+: EU-NET ”Универсален наръчник и мрежа за младежките работници на бъдещето”, чиято основна цел е споделянето на добри практики и дефинирането на сегашното положение на младежката работа в Европа. Проектът имаше за цел и да разработи различни полезни дигитални инструменти за младежки работници и създаването на стабилна мрежа, която е все още активна и днес (www.eu-network.net с социалните мрежи).

11.12.2019 – 10.05.2021

СТРАНИ

004-spain

ИСПАНИЯ

GoEurope

 

002-italy

ИТАЛИЯ

Polygonal

005-bulgaria

БЪЛГАРИЯ

SCAS

РЕЗУЛТАТИ

Стъпвайки на основите от предишния проект EU-NET, DIGITAL YOUTH WORKER има за цел:

A) Разработване на специална Рамка с компетенции за дигитални младежки работници;

B) Създаване на образователна онлайн платформа и онлайн обучителни модули за дигитални младежки работници, която да се базира на създадената Рамка с компетенции. Интерактивните обучителни модули ще бъдат достъпни безплатно като отворен

ПАРТНЬОРИ

goeurope_es
polygonal_es
scas_bg
dyw_foot_1
dyw_foot_2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search