0

Δεύτερη συνάντηση εταίρων στην Αθήνα, 25-26 Οκτωβρίου 2017

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα η 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου EU-NET. Στη συνάντηση παρουσιάστικαν τα ακόλουθα αποτελέσματα και είναι πλέον διαθέσιμα on-line [...]