Δεύτερη συνάντηση εταίρων στην Αθήνα, 25-26 Οκτωβρίου 2017

 In Μη κατηγοριοποιημένο

Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα η 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου EU-NET. Στη συνάντηση παρουσιάστικαν τα ακόλουθα αποτελέσματα και είναι πλέον διαθέσιμα on-line στη διεύθυνση eu-network.net:


· Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα
· Ανάλυση Έρευνας σε περισσότερους από 100 Συμβούλους Νεολαίας από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία
· Έκθεση – Συγκριτική ανάλυση της έρευνας


Επιπλέον, οι εταίροι αποφάσισαν τις επόμενες προθεσμίες για τη μετάφραση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων όπως και να ξεκινήσουν τις εργασίες για τις επόμενες δραστηριότητες (Εγχειρίδιο έργου και Προωθητικό βίντεο), καθώς και τις ημερομηνίες για την 3η Διακρατική Συνάντηση στη Δρέσδη και το Τελικό Συνέδριο στην Ισπανία.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search