ВТОРА СРЕЩА НА ПРОЕКТА (ОНЛАЙН) – DIGITAL YOUTH WORKER

 In Uncategorized

На 7-ми Юли 2020 г., трите партньора от Испания, Италия и България, които разработват проекта „DIGITAL YOUTH WORKER“ по програма Еразъм+, проведоха втората транснационална партньорска среща онлайн. Срещата първоначално беше насрочена да се проведе лице в лице в София, България, но поради сегашната ситуация с Covid-19 и съответните ограничения при пътуване, партньорите решиха тя да се проведе онлайн. Въпреки това проведената среща бе изключително полезна и на нея бяха обсъждани в детайли основните цели на проекта и вече готовите материали. Бяха обсъдени и бъдещите цели, като специално внимание бе обърнато на онлайн курса и разпределението на задачите за следващите месеци, имайки предвид несигурната ситуация, предизвикана от световната пандемия.

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search